Lan tỏa sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

Chia tay năm Kỷ Hợi, một năm để lại cho khuyến học Sơn La nhiều ấn tượng với rất nhiều gia đình học tập tiêu biểu, những dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị học tập xuất sắc... Khuyến học, khuyến tài góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Hội Khuyến học tỉnh nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2018 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Ảnh: TS


Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chăm lo, nhân dân các dân tộc tích cực hưởng ứng, tạo phong trào sâu rộng ở khắp các địa phương, các cơ quan, đơn vị, trường học. Hiện nay, toàn tỉnh có 298.630 hội viên hội khuyến học, chiếm 24% so với số dân… Năm 2019, Quỹ học bổng Tô Hiệu, Viettel, Học bổng lá xanh, Phú Mỹ Hưng, Quỹ Vòng tay đồng đội và Quỹ Khuyến học Sơn La đã trao 1.684 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tập tốt, trị giá mỗi suất từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, động viên các em nỗ lực phấn đấu học tập tốt hơn. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp ủng hộ bằng tiền và hàng cho các huyện, thành phố trị giá hàng tỷ đồng... Với những kết quả trên, trong năm, Hội Khuyến học tỉnh và một số huyện đã được TW Hội Khuyến học tặng cờ thi đua xuất sắc; 35 cá nhân được TW Hội Khuyến học tặng Kỷ niệm chương; 33 tập thể cơ quan, đơn vị, cá nhân được UBND tỉnh và TW Hội Khuyến học tặng Bằng khen; Hội Khuyến học tỉnh tặng 532 Giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh. Điều mừng là, phong trào khuyến học Sơn La được TW Hội Khuyến học xếp vào tốp những tỉnh đứng đầu phong trào khuyến học cả nước.


Chào Xuân Canh Tý, cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội Khuyến học tỉnh tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch 162-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tổ chức Đại hội biểu dương khuyến học khuyến tài của tỉnh giai đoạn 2016-2020;  tổng kết việc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng... Phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.


Nhà giáo ưu tú Trần Luyến

Tìm kiếm theo ngày