Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tháng 8 năm 2015, Chiềng Xôm là xã đầu tiên của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. Ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 209% kế hoạch đề ra đầu nhiệm kỳ; Diện mạo nông thôn ở 188 xã trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống người dân ngày một nâng cao... Đó là thành quả của những nỗ lực vượt bậc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ra sức thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

 

 

Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc cung cấp cây chanh leo giống cho người dân xã Chiềng Bôm (Thuận Châu).

 

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

 

Mai Sơn là một trong những huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm chính trị cao nhất và sự vào cuộc quyết liệt, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành loạt quyết định, kế hoạch chỉ đạo về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ tháng 10/2017 đến nay, vào thứ 7 hằng tuần, cán bộ các phòng, ban, cơ quan huyện Mai Sơn tham gia “Ngày về sơ sở xây dựng nông thôn mới”, thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp tại các xã. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ sở và người dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; huy động xã hội hóa kinh phí xóa 218 nhà tạm, nhà dột nát... với kinh phí hỗ trợ khoảng 3,5 tỷ đồng; xây dựng 118 nhà văn hóa bản; bê tông hóa 221 km đường nội bản theo hình thức Nhà nước hỗ trợ và nhân dân cùng làm.

 

Còn huyện Yên Châu đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Yên Châu chung tay xây dựng nông thôn mới” và ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới giữa Thường trực UBND huyện với Thường trực UBND các xã; tổ chức chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cấp huyện. Kết quả, 5 năm qua, Yên Châu đã xây mới 13 trạm y tế xã đạt chuẩn, 69 nhà văn hóa, trên 20 công trình thủy lợi. Huy động các nguồn lực trong dân, cùng với nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng trên 200 tuyến đường dài gần 123 km với tổng vốn trên 151,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 110 tỷ đồng. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Chiềng Pằn, Viêng Lán, Chiềng Sàng; bình quân toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí...

 

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, như việc các hộ dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất để xây dựng đường giao thông, trường học và nhà văn hóa bản... Các hội viên Hội LHPN, Đoàn Thanh niên xã tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “5 không, 3 sạch”, vệ sinh đường bản định kỳ; thực hiện “tuyến đường nở hoa”, các tuyến đường thanh niên tự quản; tổ chức các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” giúp đỡ các các hộ nghèo phát triển kinh tế...

 

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, như: Thành phố Sơn La đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua, là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xã Chiềng Ban (Mai Sơn) đã huy động nhân dân đóng góp hơn 3 tỷ đồng làm 7,25 km đường bê tông; Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và triển khai hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới như xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, xây dựng trường học, trạm y tế với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng; gia đình ông Lường Văn Pâng, xã Nà Ớt (Mai Sơn) hiến gần 4.000 m² đất làm đường giao thông; gia đình ông Vì Văn Hôm, xã Chiềng Pằn (Yên Châu) hiến 1.600 m² đất; ông Giàng A Tráng, bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn (Mường La) hiến 2.220 m² đất xây dựng trường mầm non...

 

Hiệu quả từ phong trào thi đua

 

Thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong các phong trào thi đua sôi nổi và thu hút sự tham gia tích cực, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách về thực hiện xây dựng NTM từ tỉnh đến cơ sở được triển khai đã phát huy hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó, hăng hái tham gia trong nhân dân. Thông qua việc hưởng ứng phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh đã thực hiện lồng ghép với chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục bằng nhiều thứ tiếng với số lượng hàng nghìn tin, bài tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ phong trào.

 

Đến nay, 100% số xã có đường đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tăng trưởng ổn định, tạo các vùng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên; giá trị thu hoạch trên 1 ha đất sản xuất ước đạt 47 triệu đồng đối với trồng trọt và 100 triệu đồng đối với nuôi trồng thủy sản. Đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều toàn tỉnh giảm từ 34,4% năm 2015 xuống còn 18,6% vào năm 2020; an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo.... Ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 209% kế hoạch đề ra, tiêu chí bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã, không còn xã khó khăn đạt dưới 5 tiêu chí về nông thôn mới...

 

Phát huy kết quả đã đạt được, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua xây dựng NTM, làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, sự đồng thuận và tinh thần vượt khó của người dân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm 1 huyện đạt chuẩn NTM, 50% số xã đạt chuẩn NTM; 30% số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2020 đạt xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.

Tìm kiếm theo ngày