Làm tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở

Ngày 20 tháng 11 năm 2019

Những năm qua, Công an xã Chiềng Pằn (Yên Châu) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.


 

Công an xã Chiềng Pằn trao đổi, nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở.


Chiềng Pằn là xã vùng 1 của huyện Yên Châu, có diện tích tự nhiên hơn 3.900 ha, địa bàn trải dọc hai bên quốc lộ 6, cách trung tâm huyện khoảng 4 km. Toàn xã có 12 bản, 1.082 hộ với trên 4.500 khẩu. Vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Để đảm bảo ANTT, Công an xã Chiềng Pằn chủ động đề ra các biện pháp nhằm phòng ngừa hiệu quả. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị trong xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, Công an xã Chiềng Pằn thường xuyên tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT; kiểm tra hành chính đối với các hộ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, đảm bảo hoạt động theo đúng thời gian quy định; phối hợp với các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ 2 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý giáo dục tại xã hòa nhập cộng đồng .


Từ đầu năm đến nay, Công an xã Chiềng Pằn đã phối hợp với Công an huyện Yên Châu cấp thủ tục làm mới CMND cho 300 trường hợp công dân trên địa bàn; giải quyết tốt các vụ việc phức tạp. Trong 11 tháng, Công an xã đã giải quyết 25 vụ việc vi phạm trật tự an toàn xã hội; vận động nhân dân tự giác giao nộp 2 khẩu súng tự chế; tổ chức tập huấn PCCC cho các đội dân phòng với hơn 100 người tham gia; tổ chức thành công liên hoan nhóm liên gia tự quản năm 2019, diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”... Bên cạnh đó, Công an xã Chiềng Pằn còn duy trì hiệu quả hoạt động của 74 nhóm liên gia tự quản, các tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải ở khu dân cư; phát huy vai trò của các trưởng bản, già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ trong tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, ý thức của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm được nâng lên, tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Hiện, 100% các hộ trong xã ký cam kết đảm bảo TTATGT trên địa bàn.


Thực hiện cuộc vận động “ Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ công an của xã đều nêu cao tinh thần học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kiến thức văn hóa xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc duy trì giao ban theo định kỳ hàng tháng, quý để nhận định, báo cáo về tình hình ANTT trên địa bàn. Qua đó, nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, phương pháp, biện pháp làm việc, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương. Đồng chí Lừ Văn Cường, Trưởng Công an xã Chiềng Pằn cho biết: Trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền  các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các mô hình an ninh trật tự ở địa phương, nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân cùng tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm...


Với sự nỗ lực của lực lượng Công an xã, nhiều năm nay, xã Chiềng Pằn luôn đảm bảo và giữ vững ANTT trên địa bàn, người dân chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày