Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Ngày 27/11, Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự.Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.


Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bên thống nhất chỉ đạo các phòng tham mưu liên quan tổ chức thực hiện công tác phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo các quy định theo quy chế phối hợp mang lại hiệu quả và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay đổi chấp hành viên; yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án; yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án; đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước; quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; yêu cầu định giá lại tài sản thi hành án... Đặc biệt, hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trong quy chế phối hợp để các tổ chức, cá nhân nắm được; đồng thời tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện về nghiệp vụ liên quan phục vụ quá trình tác nghiệp.


Tìm kiếm theo ngày