Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 24 tháng 11 năm 2020

Ngày 24/11, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu, chuyển trả kinh phí công đoàn qua hệ thống Agribank.


Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và Liên đoàn Lao động tỉnh 

 

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thống nhất việc thu và chuyển trả kinh phí công đoàn; phối hợp khai thác, triển khai các sản phẩm dịch vụ của Agribank đến các cấp công đoàn và đoàn viên công đoàn; phối hợp cung cấp các sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động xã hội khác theo nội dung Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và Liên đoàn Lao động tỉnh trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác.


Việc phối hợp thu và chuyển trả kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La và LĐLĐ tỉnh góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 và Ðề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Tìm kiếm theo ngày