Kỳ họp thứ X, HĐND các huyện Phù Yên, Sông Mã, Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Ngày 26/6, HĐND huyện Phù Yên khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ X, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Ảnh: Minh Công (Phù Yên)

 

Từ đầu năm đến nay, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Phù Yên cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách đạt 645 tỷ 362 triệu đồng, bằng 70,4% dự toán tỉnh giao. Các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, công nghiệp, dịch vụ thương mại cơ bản đạt. Toàn huyện sản xuất gần 2.200 ha lúa chiêm xuân, năng suất đạt 64 tạ/ha, sản lượng gần 14.000 tấn. Chăm sóc hơn 2.500 ha cây ăn quả, trên 300 ha cây chè... Đàn gia súc đạt 110.440 con, bằng 98% kế hoạch năm; gia cầm 698.300 con, bằng 84,6% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt 521 tấn. Tổ chức quản lý, bảo vệ hơn 57.100 ha rừng hiện còn. Hoàn thành thiết kế 400 ha rừng trồng mới; chuẩn bị 931.700 cây giống cho vụ trồng rừng năm 2020. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, bình quân toàn huyện đạt 11,7 tiêu chí/xã, tăng 2 tiêu chí so với năm 2019. Chương trình 135 hỗ trợ sản xuất  trên 30,7 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển; công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội...

 

6 tháng cuối năm, huyện Phù Yên tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; chỉ đạo sản xuất vụ mùa theo khung thời vụ; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là dồn lực cho hai xã cán đích nông thôn mới năm 2020 (Tân Lang và Tường Phù). Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; chú trọng phòng, chống thiên tai; ổn định dân cư tại các điểm tái định cư trước mùa mưa lũ …

 

Kỳ họp còn thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; thông qua các Nghị quyết về: Chủ trương đầu tư các dự án thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; danh mục các dự án đầu tư công năm 2021; phân bổ một số nguồn vốn chi thường xuyên và an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2020…

 

Kỳ họp đã miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện và miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021).

 

Cùng ngày, HĐND huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Sông Mã khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh: Quàng Hưởng

 

Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đạt hơn 554 tỷ 602 triệu đồng, bằng 62,7% so với dự toán tỉnh giao; tổng diện tích gieo trồng đạt 20.577 ha, bằng 60% kế hoạch (trồng mới 345 ha cây ăn quả các loại); tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 556 tỷ đồng; toàn huyện có 61 HTX đang hoạt động; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt từ 10 đến 12 tiêu chí, 8 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách xã hội được thực hiện tốt; chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, duy trì quan hệ hợp tác đối ngoại.

 

6 tháng cuối năm, huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với các xã; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch; thu hút các nhà đầu tư vào huyện; tăng cường đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh...

 

Kỳ họp còn xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; tình hình phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020; kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; thẩm tra của các ban HĐND huyện và thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện... và một số nội dung quan trọng khác.

 

Trước đó trong 2 ngày (24 và 25), HĐND huyện Quỳnh Nhai khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ X, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; xem xét, thông qua một số mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 

6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 11 tỷ đồng; trồng hơn 3.700 ha cây lương thực có hạt, sản lượng ước đạt 13.500 tấn; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 1.250 tấn; duy trì nuôi trồng thủy sản trên 275 ha mặt nước; củng cố, hỗ trợ 46 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản. Sản lượng cá nuôi và khai thác đánh bắt ước 885 tấn. Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách và người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được của 5 xã nông thôn mới; phấn đấu xã Chiềng Ơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

 

6 tháng cuối năm, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Tìm kiếm theo ngày