Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Mường La

Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Ngày 12/7, HĐND huyện Mường La đã tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm.Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Mường La khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế huyện Mường La duy trì mức tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 641 tỷ đồng, tăng 32,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 780 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 44 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng trọng điểm, công trình khắc phục thiệt hại do mưa lũ, hiện đã thực giải ngân, thanh toán trên 88 tỷ đồng, đạt 47,6% so với tổng vốn được giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 


6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó, phát triển cây ăn quả gắn với chuỗi giá trị sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường các giải pháp đôn đốc, thu nợ đọng thuế, phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 133 tỷ đồng. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư, các xã, thị trấn và Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư xây dựng đã được giao trong năm 2018. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, chủ động, phòng chống dịch bệnh. Quan tâm, giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày