Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra từ ngày 6-8/12

Ngày 03 tháng 12 năm 2018

Ngày 3/12, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp báo thông tin về nội dung Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.Họp báo thông tin về nội dung Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Dự cuộc họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.


Tại Kỳ họp thứ  bảy, HĐND tỉnh sẽ thông qua 28 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Xem xét thông qua 30 nghị quyết, trong đó, có 11 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật; 13 nghị quyết là văn bản áp dụng  pháp luật; 6 nghị quyết về hoạt động của HĐND. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh.


Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8/12.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kỳ họp, đặc biệt là ý nghĩa, nội dung và các nghị quyết đã được kỳ họp thông qua; các cơ quan giúp việc của HĐND tỉnh phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan thông tấn báo chí trong quá trình tác nghiệp đưa tin về Kỳ họp…

Tìm kiếm theo ngày