Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

Ngày 31 tháng 07 năm 2020

Ngày 31/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 14. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.


 

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 7 nghị quyết, gồm: Danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh; sửa đổi Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La; bãi bỏ Nghị quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22/6/2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.


Các đại biểu dự Kỳ họp cũng biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Bùi Minh Sơn.Các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh tặng hoa đồng chí Bùi Minh Sơn.Đồng chí Nguyễn Thái Hưng phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tìm kiếm theo ngày