Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Mai Sơn

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

Trong 2 ngày (7 và 8/7), HĐND huyện Mai Sơn khóa XX đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Dự Kỳ họp có đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

 


Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Mai Sơn khóa XX


Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Mai Sơn đã tích cực tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các HTX, từng bước đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 415,25 tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán tỉnh giao; triển khai đăng ký 10 sản phẩm OCOP; thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản (xoài, tinh bột sắn, cà phê…), tổng giá trị đạt 44,2 tỷ đồng; thành lập mới 9 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp... Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã giải ngân hơn 82 tỷ đồng đầu tư xây dựng 15 công trình; đến nay, toàn huyện đạt 249 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 11,85 tiêu chí/xã; phê duyệt hỗ trợ hơn 34,1 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19… Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững...


6 tháng cuối năm 2020, huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu duy trì và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả; hoàn thiện và phát triển kết cấu hạ tầng. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt trên 395 tỷ đồng; công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Tại Kỳ họp, HĐND huyện Mai Sơn đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Mai Sơn khóa XX; các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều dự thảo, nghị quyết quan trọng.

Tìm kiếm theo ngày