Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Vân Hồ khóa II

Ngày 27 tháng 06 năm 2020

Ngày 26/6, HĐND huyện Vân Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 10, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm.

 

 

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Vân Hồ khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021).

 

6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cây lương thực trên đất dốc sang phát triển cây ăn quả; sản xuất nông sản hàng hóa từng bước chuyển dịch theo hướng an toàn, hữu cơ. Toàn huyện gieo trồng 737 ha lúa vụ xuân, 728 ha rau, củ các loại; chăm sóc trên 1.309 ha cây chè, 3.870 ha cây ăn quả… Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 25 tỷ đồng; hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định và an toàn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động đối ngoại được tăng cường; quốc phòng an ninh được giữ vững...


Trong những tháng cuối năm, huyện Vân Hồ tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020; hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch; triển khai phương án phòng, chống thiên tai. Tập trung hoàn thiện các mô hình, hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp năm 2020; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án nhà máy chế biến nông sản, nhà máy thủy điện, dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn…


Tại Kỳ họp, HĐND huyện Vân Hồ đã thực hiện quy trình bầu Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện; miễn nhiệm Phó Trưởng ban Dân tộc của HĐND huyện; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận các dự thảo nghị quyết; biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021...

Tìm kiếm theo ngày