Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII

Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Ngày 8/9, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Yên cùng các đại biểu HĐND huyện.

 

 

Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII.

 

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần thứ 4); dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó, điều chỉnh giảm 1.258,8 triệu đồng của 22 dự án do hết khối lượng thanh toán và tăng nguồn vốn này cho 4 dự án thiếu vốn; tổng số vốn của giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh là trên 60.392 triệu đồng. Đối với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, điều chỉnh giảm 780 triệu đồng từ 5 dự án đã hết khối lượng thanh toán; tăng hơn 600 triệu đồng cho một dự án đang thiếu vốn.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Bắc Yên tặng hoa các đồng chí miễn nhiệm và được bầu bổ sung

Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Tuấn Toàn, nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVII đối với bà Đinh Thị Kim Tuyến và Phó Chủ tịch UBND huyện đối với bà Trịnh Thị Phượng. Kỳ họp cũng thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Tìm kiếm theo ngày