Kinh tế, xã hội và môi trường là 3 trụ cột cho Việt Nam phát triển bền vững

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 2018 với chủ đề "Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" diễn ra ngày 5/7, tại Hà Nội.

Hình ảnh tại Hội nghị.


Hội nghị do Phòng  Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Hội nghị được khai mạc vào buổi sáng, chiều nay 5/7 đã diễn ra phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với sự tham gia của Phó Thủ tướng Vũ Đức đam cùng 650 đại biểu từ các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này, cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp…

Tại phiên họp mở diễn ra sáng ngày 5/7, Hội nghị đã có bốn toạ đàm chuyên đề: vấn đề nền kinh tế tuần hoàn - hợp tác để tăng trưởng xanh, tương lai việc làm, bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI), đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Vào phiên toàn thể, Hội nghị tập trung vào các vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cải cách kinh tế và tương lai việc làm của Việt Nam, hợp tác công tư, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh nhận định, phát triển bền vững là xu thế tất yếu vì thế giới hoà bình thịnh vượng.

Trong thực hiện cam kết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động, lồng ghép vào các Nghị quyết, chương trình hành động mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững là thách thức lớn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, để tiếp tục tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI bày tỏ niềm tin mạnh mẽ Việt Nam sẽ tăng tốc và trở thành nước có thu nhập trung bình cao trong vòng hai thập niên tới với những thành quả ấn tượng về bình đẳng, công bằng, xã hội và quản lý nhà nước hiệu quả. Để làm được điều đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp cũng như sự đồng thuận và nỗ lực của tất cả các thành phần trong xã hội, các bên liên quan cũng như sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức chức quốc tế.

Chủ tịch VCCI cho biết, theo báo cáo của Liên hợp quốc, việc thực hiện thành công các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững sẽ tạo ra được một thị trường trị giá ít nhất là 2.000 tỷ USD cho khu vực tư nhân vào năm 2030 và thậm chí còn cao hơn như thế.

Nắm bắt những cơ hội do Phát triển bền vững mang lại, Chính phủ Việt Nam đã có chương trình hành động và thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững. Hội đồng này do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao VCCI và VBCSD và WB đã tổ chức Hội nghị Quốc gia ý nghĩa này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các chủ đề trao đổi tại hội nghị ngày hôm nay vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam luôn được xây dựng xuyên suốt 30 năm qua, dựa trên 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường.

Thủ tướng bày tỏ cơ bản nhất trí với các báo cáo và kiến nghị, đề xuất về phát triển bền vững và nhấn mạnh một số điểm:

Một là, phát triển bền vững là mục tiêu bao trùm không chỉ là nhiệm vụ của một bộ, ngành, một lĩnh vực, không chỉ là vấn đề kinh tế, chất lượng tăng trưởng mà bao gồm cả vấn đề xã hội, môi trường, văn hóa, con người, cần thống nhất cả trong nhận thức và hành động của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. Do đó, các bộ ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch Hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030.

Hai là, cải cách thể chế kinh tế, giải phóng sức sản xuất, tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân phát huy hết khả năng của mình chung tay xây dựng xã hội thịnh vượng, bền vững. Điểm mấu chốt của nhiệm vụ này là nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Tôi yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn, minh bạch, giảm cả chi phí tài chính và thời gian, hướng tới mức trung bình của ASEAN-4 làm nền tảng hướng tới chuẩn mực của OECD”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhất là VCCI trong việc phát hiện các rào cản về thể chế pháp luật, nhất là điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính. Đặc biệt tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

Ba là, về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt của phát triển bền vững.

Thủ tướng tin tưởng rằng với sự nỗ lực của Chính phủ, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận của xã hội và sự ủng hộ, hợp tác của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ hòan thành các mục tiêu phát triển bền vững cùng Chương trình Nghị sự 2030 với những kết quả tốt nhất, đặc biệt là trong bối cảnh tối ưu hóa mọi thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0./.

Tìm kiếm theo ngày