Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Sơ

Ngày 06 tháng 11 năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã huy động mọi nguồn lực tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, Chiềng Sơ đã cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu về nông thôn mới.    Cơ sở trường lớp của xã Chiềng Sơ (Sông Mã) được đầu tư xây dựng khang trang.


Đồng chí Lò Văn Hạch, Bí thư đảng ủy xã, chia sẻ: Để tạo sự thống nhất trong thực hiện, xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; lấy ý kiến của người dân tham gia đóng góp vào bản quy hoạch, đề án xây dựng NTM chung của xã. Vận động nhân dân ủng hộ, đóng góp tiền của, công sức tu sửa, làm mới và nâng cấp hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường trạm, hệ thống nước sinh hoạt... Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt việc công khai, phổ biến, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khơi dậy sức dân, phát huy nội lực để đẩy nhanh xây dựng các tiêu chí. Thống kê, rà soát các danh mục cơ sở hạ tầng cần đầu tư nâng cấp, để có các giải pháp kịp thời, phù hợp với điều kiện, đặc thù của xã theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, ưu tiên các công trình trọng điểm. Xã đã lồng ghép và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ và các chính sách của Nhà nước, các tổ chức tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, xã Chiềng Sơ đã huy động hơn 53 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 8,3 tỷ đồng tiền mặt, 26.460 ngày công lao động, dỡ bỏ hàng rào và hiến gần 11.000 m2 đất, chặt 480 cây ăn quả, cùng hàng nghìn khối cát, đá để xây dựng hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, trường học và các công trình công cộng... Đến nay, 42 tuyến đường nội bản, liên bản được bê tông hóa với tổng chiều dài 13 km; 19 phai thủy lợi (13 phai kiên cố), 13 kênh mương dài hơn 19 km được cứng hóa, đảm bảo nước tưới tiêu gần 200 ha lúa 2 vụ.


Xác định xây dựng nông thôn mới trọng tâm là nâng cao đời sống nhân dân, xã tập trung phát triển các ngành, nghề, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, đem lại giá trị kinh tế cao phù hợp thực tế của địa phương. Hiện, xã có gần 670 ha cây ăn quả, duy trì và phát triển gần 9.000 con gia súc và 50.000 con gia cầm các loại. Nhiều mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả trên địa bàn xã, như: Mô hình nuôi trâu, bò, dê nhốt chuồng tại các bản Tân Tiến, Nà Lốc II, Phiêng Pe... Năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt gần 274 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%, thu nhập đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 20% (theo đa chiều), đời sống người dân ngày càng được cải thiện.


Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xã thực hiện tốt công tác duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% trẻ em đúng độ tuổi đến trường; tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 99,6%; học sinh chuyển cấp đạt trên 99%; 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ I; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 30%; 100% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, trên 99% số hộ được xem truyền hình; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đáp ứng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã có gần 45% số bản đạt “Bản văn hóa”; 73,2% số hộ đạt “Gia đình văn hóa”...


Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của xã Chiềng Sơ là dấu mốc quan trọng, để cuối tháng 11/2019, xã Chiềng Sơ là xã thứ 2 của huyện Sông Mã cán đích nông thôn mới. Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Sơ tiếp tục bứt phá trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tìm kiếm theo ngày