Kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới tại xã Chiềng Mung

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

Ngày 17/1, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

                                 


Đoàn công tác làm việc với huyện Mai Sơn và xã Chiềng Mung.

           

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Mung đã rà soát, tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu; huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%; thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; 96,7% số hộ dân được sử dụng điện; 100% trường học đạt chuẩn...

           

Đối với các tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, y tế, môi trường, an toàn thực phẩm, xã đang tiếp tục đầu tư xây dựng đường giao thông và nhà văn hóa theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các tổ công tác phụ trách địa bàn tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới năm 2022”, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện và huy động xã hội hóa để hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí.

           


Đoàn công tác thăm mô hình nuôi bò nhốt chuồng tại thôn 6, xã Chiềng Mung.

           

Sau khi rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và trực tiếp kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đề nghị xã Chiềng Mung tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Đối với các tiêu chí chưa đạt, cần tăng cường đôn đốc, rà soát để hoàn thành theo kế hoạch; quan tâm thực hiện tiêu chí về giao thông, phát triển sản xuất và đảm bảo vệ sinh môi trường; phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào quý IV năm 2022.

Tìm kiếm theo ngày