Kiểm tra thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới tại huyện Yên Châu và Phù Yên

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Trong 2 ngày (28 và 29/10), Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã Chiềng Khoi (Yên Châu), Tường Phù và Tân Lang (Phù Yên). Đây là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

 

Đoàn kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới tại trụ sở HĐND-UBND xã Chiềng Khoi (Yên Châu).

Ảnh Quốc Tuấn

 

Đến thời điểm này, xã Chiềng Khoi (Yên Châu) đã đạt 17/19 tiêu chí; còn 2 tiêu chí chưa đạt, đang tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các xã Tường Phù, Tân Lang (Phù Yên) đều đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập đạt trên 36 triệu đồng/người/năm; không còn nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,08% (xã Tường Phù) và 9,64% (xã Tân Lang)... Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp của hai huyện Yên Châu, Phù Yên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân... Bộ mặt nông thôn các xã có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt...

 

 

Đoàn kiểm tra tiêu chí y tế tại Trạm y tế xã Tường Phù (Phù Yên).

Ảnh Quốc Tuấn

 

Tại cuộc làm việc, Đoàn yêu cầu các địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao các tiêu chí; quản lý, khai thác hiệu quả các công trình giao thông nông thôn; quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân; thường xuyên bám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã; hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; xây dựng phương án, tiến độ thời gian đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.

 

 

Đoàn kiểm tra xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại xã Tân Lang.

Ảnh Quốc Tuấn

 

Tìm kiếm theo ngày