Kiểm tra, thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Chiềng Ngần

Ngày 13 tháng 07 năm 2019

Ngày 12/7, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn đã kiểm tra, thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Chiềng Ngần, Thành phố. Cùng đi có đại diện một số sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Thành phố.Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh kiểm tra,

thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Chiềng Ngần 


Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua với sự quan tâm đầu tư của Thành phố, xã Chiềng Ngần đã nỗ lực từng bước hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên 35  tỷ đồng; đến nay, xã Chiềng Ngần đã hoàn thành bê tông, nhựa hóa được hơn 27,5 km đường liên xã; trên 33 km đường liên bản. Cơ sở vật chất khang trang đồng bộ, 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; 16/16 bản có nhà văn hóa; 12/16 bản đạt danh hiệu bản văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%; 100% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%.


Tại buổi kiểm tra, thẩm định, Đoàn thẩm định đã trực tiếp kiểm tra, rà soát thực tế từng tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, đi khảo sát thực tế các công trình thiết chế văn hóa, trường học, hệ thống đường giao thông nông thôn; thăm một số mô hình kinh tế tại xã Chiềng Ngần.Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh

khảo sát thực tế các công trình thiết chế văn hóa, trường học tại xã Chiềng Ngần.


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh

thăm mô hình trồng nhãn tại bản Noong La, xã Chiềng Ngần.


Sau khi rà soát hồ sơ từng chỉ tiêu, tiêu chí, các thành viên đoàn thẩm định đã đánh giá xã Chiềng Ngần cơ bản đạt các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn thẩm định của tỉnh yêu cầu xã Chiềng Ngần cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí; hoàn thiện và tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa; quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.  Đồng thời, yêu cầu xã hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi về Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh để Đoàn báo cáo, trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến vào cuối tháng 7/2019.

Tìm kiếm theo ngày