Kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thuận Châu

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

Ngày 20/9, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thuận Châu, gồm: Khu lán trại cách ly tập trung bản Sào Và; Tổ Covid-19 ở bản Pục Tứn thuộc xã Mường Khiêng; Tổ Covid-19 cộng đồng bản Hình (xã Tông Cọ); Tổ Covid-19 cộng đồng bản Huông (xã Chiềng Ly) và Khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Tây Bắc cũ.Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Đại học Tây Bắc cũ.

Ảnh: Sông Khương (Trung tâm TTVH huyện Thuận Châu)


Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã xây dựng điểm cách ly lán trại, bảo đảm các tiêu chí thoáng về ban ngày, kín đáo, ấm áp về đêm và đủ các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch; sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho người dân từ vùng dịch trở về địa phương. Khu cách ly tập trung cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; phân chia nơi ở riêng biệt giữa các nhóm đối tượng có nguy cơ. Các tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục phát huy trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công, chuẩn bị sẵn sàng các phương án chuẩn bị các điểm cách ly cơ sở, khi số lượng người trở về địa phương có thể tăng lên trong thời gian tới. Ưu tiên phương án tuyên truyền các hộ dân có người thân trong gia đình  chuẩn bị phương án thực hiện cách ly theo nhóm hộ...Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng quà cán bộ làm nhiệm vụ tại Khu lán trại cách ly tập trung ở bản Sào Và, xã Mường Khiêng.

Ảnh: Sông Khương (Trung tâm TTVH huyện Thuận Châu)

Tìm kiếm theo ngày