Kiểm tra đột xuất công tác CCHC trên địa bàn Thành phố

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh năm 2021 đã kiểm tra đột xuất công tác CCHC, hoạt động công vụ, công chức tại các phường Chiềng Sinh, Chiềng An và xã Chiềng Ngần (Thành phố).Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra đột xuất việc giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND phường Chiềng Sinh (Thành phố).


Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, chấp hành giờ làm việc, quản lý sử dụng thẻ, trang phục làm việc, bài trí công sở; việc niêm yết công khai giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Đối với UBND cấp xã, kiểm tra việc ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC.Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra công tác công vụ tại UBND xã Chiềng Ngần (Thành phố).

           


Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh làm việc với UBND Thành phố.


Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã yêu cầu các xã, phường khắc phục, chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức xã chấp hành nghiêm túc lề lối, giờ làm việc, đeo thẻ công vụ trong giờ làm việc. Bố trí, sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC tại địa phương trong thời gian tới.

Tìm kiếm theo ngày