Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018

Ngày 16 tháng 05 năm 2018

Ngày 15/5, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018 đã kiểm tra phục vụ diễn tập tại một số khách sạn, địa điểm ăn tại căn cứ giả định, trên địa bàn Thành phố.Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh cùng đoàn kiểm tra công tác đảm bảo phục vụ diễn tập

tại địa điểm ăn khu vực giả định


Tổ Công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập tại một số khách sạn trên địa bàn Thành phố và địa điểm ăn tại căn cứ giả định về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh phòng dịch, công tác chuẩn bị phòng lưu trú, địa điểm đỗ xe... phục vụ các đoàn đại biểu tham quan và tham dự diễn tập.


Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các khách sạn, địa điểm ăn tại căn cứ giả định tăng cường quan tâm bố trí khu chế biến hợp lý, đảm bảo vệ sinh, các phòng ở sạch đẹp gọn gàng; chủ động phối hợp phát hiện, khống chế dịch hiệu quả, khử trùng môi trường...


Thủy Tiên (CTV)

Tìm kiếm theo ngày