Kiểm tra công tác hậu cần tại Ban CHQS huyện Yên Châu

Ngày 17 tháng 06 năm 2022

Ngày 17/6, Đoàn công tác Cục Hậu cần, Quân khu 2, đã có cuộc kiểm tra công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban CHQS huyện Yên Châu.Đoàn công tác Cục Hậu cần, Quân khu 2, kiểm tra công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban CHQS huyện Yên Châu.


6 tháng qua, Ban CHQS huyện đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng năm 2022; chỉ đạo tuyển quân, ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần cho diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Viêng Lán, Chiềng Sàng, Lóng Phiêng, Chiềng Tương. Trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ lớn của đất nước. Duy trì đầy đủ số lượng, chất lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định của cấp trên. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ, định lượng cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp lễ, tết và trong hoạt động thường xuyên.


Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện công tác hậu cần trong tác chiến phòng thủ; hệ thống kế hoạch cho hoạt động sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và nhiệm vụ đột xuất; công tác quân nhu, quân y, xăng dầu - vận tải; quản lý, thực hành tiết kiệm và công tác xây dựng ngành hậu cần vững mạnh.Đoàn công tác Cục Hậu cần, Quân khu 2, kiểm tra công tác quân y tại Ban CHQS huyện Yên Châu.


Đoàn công tác đánh giá Ban CHQS huyện Yên Châu đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần; quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về công tác hậu cần của Quân khu 2. Xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, sổ sách hậu cần thường xuyên của các ngành; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, đảm bảo đời sống, thực hiện đúng, đủ định lượng ăn cho các đối tượng, giữ vững quân số khỏe.


Lừ Chương (Trung tâm TT-VH Yên Châu)

Tìm kiếm theo ngày