Khuyến công thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn

Ngày 15 tháng 12 năm 2020

Những năm qua, từ các đề án khuyến công, tỉnh Sơn La đã triển khai hỗ trợ các hộ kinh doanh, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trên địa bàn kinh phí mua sắm thiết bị, máy móc. Từ sự hỗ trợ này, năng suất và chất lượng sản phẩm của các đơn vị nhận hỗ trợ có những chuyển biến tích cực, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

 

Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp”

tại Công ty cổ phần May Tâm Sáng (Mai Sơn).

 

Để triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công, hằng năm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp khuyến công, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, các cơ sở công nghiệp nông thôn. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với các quy hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Trung ương và của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương để thực hiện đề án. Đẩy mạnh công tác theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo các Đề án khuyến công được triển khai đúng nội dung, mục đích.

 

Ông Hà Văn Lý, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, cho biết: Trong năm 2020, Trung tâm đã triển khai 7 đề án khuyến công với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; cùng với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm đã xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tôn PU cách nhiệt cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quý Chi, xã Hát Lót (Mai Sơn); hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất hoa quả sấy tại Công ty TNHH một thành viên Đạt Thủy, Cò Nòi (Mai Sơn); hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ tại Công ty TNHH Thanh Nhung (Mai Sơn); ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất may công nghiệp tại Công ty cổ phần may Tâm Sáng, xã Cò Nòi (Mai Sơn); hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong lĩnh vực thiết kế mẫu mã, bao bì, bao bì đóng gói. Qua đánh giá, các đề án đã phát huy tốt hiệu quả, giúp các cơ sở đầu tư đúng hướng, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động thuộc các ngành nghề, như: May mặc, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm... Các đơn vị thụ hưởng chính sách khuyến công đã tăng trưởng đáng kể về doanh thu, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực. Sự hỗ trợ kịp thời của chính sách khuyến công góp phần giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

 

 

Nghiệm thu Đề tài “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hoa quả sấy”

tại Công ty TNHH một thành viên Đạt Thủy (Mai Sơn).

 

Là đơn vị được thụ hưởng Đề án, Công ty cổ phần may Tâm Sáng (tiểu khu Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn) được thành lập năm 2018. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Công ty có hơn 100 công nhân làm việc thường xuyên, với mức lương 7 triệu đồng/người/tháng. Để đáp ứng mục tiêu sản xuất, năm 2020, Công ty đã được hỗ trợ kinh phí đầu tư mua 1 máy lập trình bông khổ lớn, 1 máy đính bọ điện tử, 1 máy thùa đầu tròn điện tử. Tổng kinh phí thực hiện 603 triệu đồng, trong đó, nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia hỗ trợ 288 triệu đồng. Việc hỗ trợ kinh phí đầu tư giúp đơn vị hoàn thiện dây chuyền máy móc thiết bị, tăng 15% năng suất; nâng cao chất lượng sản phẩm may, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn xuất khẩu. Ông Phạm Minh Sáng, Giám đốc Công ty, cho biết: Trước đây khi chưa ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào may công nghiệp, Công ty gặp không ít khó khăn về sản xuất, hiệu suất lao động không cao, chất lượng sản phẩm không được tốt, chi phí nhân công lớn, mất nhiều thời gian... ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Khi được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh hỗ trợ đầu tư máy móc, đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, trung bình mỗi ngày tạo ra trên 1.000 sản phẩm, chi phí nhân công giảm 60%.

 

Trong những năm tới, để hoạt động hỗ trợ hiệu quả các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh khảo sát xây dựng kế hoạch triển khai đề án sát thực, có tính khả thi cao, tập trung những nội dung có thế mạnh của tỉnh; tập huấn, nâng cao năng lực triển khai các hoạt động khuyến công, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư kịp thời nắm bắt thông tin, chủ trương chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - TTCN của Đảng, Nhà nước, từ đó đầu tư vốn phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả.

Tìm kiếm theo ngày