Khai trương chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 08 tháng 03 năm 2020

Ngày 7/3, Bưu điện tỉnh đã tổ chức Khai trương chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND xã sang Điểm bưu điện - văn hóa xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Tham dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện UBND huyện Sốp Cộp, Công an huyện Sốp Cộp, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND xã cùng nhân dân xã Mường Lèo.

 

Cắt băng khai trương chuyển địa điểm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

từ UBND xã sang Điểm bưu điện - văn hóa xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp

Ảnh: Minh Huệ (Bưu điện tỉnh)

 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Việc thực hiện đề án này đã tạo một sự đột phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng sự lựa chọn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho cơ quan Nhà nước và người dân.

 

 

Người dân đến giao dịch tại Điểm BĐ-VHX Mường Lèo (Sốp Cộp)

Ảnh: Minh Huệ (Bưu điện tỉnh)

 

Xã Mường Lèo là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, sau một thời gian làm việc với UBND huyện Sốp Cộp, rà soát hiện trạng Điểm Bưu điện - Văn hóa (BĐ-VHX) xã Mường Lèo, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai cải tạo sửa chữa điểm BĐ-VHX với diện tích 90m², tổng chi phí đầu tư hơn 909 triệu đồng, đến nay trụ sở đã hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các điều kiện để chuyển bộ phận một cửa UBND xã Mường Lèo sang trụ sở của Điểm BĐ-VHX Mường Lèo nhằm phục vụ, giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính công cho cho người dân và chính quyền địa phương. Đồng thời, Điểm BĐ-VHX Mường Lèo được nâng cấp lên điểm BĐ-VHX đa dịch vụ, được kết nối mạng Internet và cung cấp các dịch vụ về bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông.

Tìm kiếm theo ngày