Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

Ngày 30 tháng 06 năm 2020


Phát biểu Bế mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ mười ba của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Bài phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

 


Hôm nay, ngày 1/7, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV và đại diện cử tri trong tỉnh.

 

 

Đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy,

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra

các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy; nghe báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo và thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; xem xét các báo cáo về kết quả công tác của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác xây dựng chính quyền. Các đại biểu thống nhất nhận định, 6 tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, việc kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ổn định xã hội. Kết quả, lĩnh vực kinh tế của tỉnh tương đối ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; xuất khẩu nông sản được quan tâm; thương mại điện tử có bước phát triển; các lĩnh vực xã hội có chuyển biến tích cực, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế cần phải tập trung cao để chỉ đạo giải quyết trong những tháng cuối năm, đó là: Chất lượng tăng trưởng của một số ngành, lĩnh vực chưa bền vững và giảm mạnh so với năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn không đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; công tác giảm nghèo chưa bền vững, khả năng tái nghèo còn cao; kết quả giải quyết việc làm và tuyển sinh đào tạo đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2019...

 

 

Đại biểu biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.

 

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành 14 nghị quyết (trong đó ban hành mới 8 nghị quyết) trên các lĩnh vực nhằm kịp thời bổ sung cơ chế chính sách, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn thông qua việc xem xét văn bản trả lời chất vấn của 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 1 thành viên UBND tỉnh. Qua xem xét văn bản trả lời chất vấn và báo cáo giải trình ý kiến chất vấn bổ sung của đại biểu HĐND tỉnh, Kỳ họp cơ bản nhất trí với nội dung và các giải pháp đề ra trong báo cáo giải trình của các thành viên UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh có kiến nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Chủ tọa Kỳ họp đã tiếp thu để hoàn thiện thông báo kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp này của HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh.

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của của Trung ương và Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại Kỳ họp; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ và vượt qua khó khăn, thách thức, tác động của dịch bệnh COVID-19 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2021.

 

(Bài phát biểu Bế mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được đăng trên Báo điện tử Sơn La ).Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV

 Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều ngày 30/6, Kỳ họp đã nghe đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo các nghị quyết, gồm: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 (đợt 3) các nguồn vốn ngân sách địa phương và điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

 

Các đại biểu trao đổi tại Kỳ họp.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Lực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

trình Dự thảo Nghị quyết về lĩnh vực tài nguyên, môi trường tại Kỳ họp.

 

 

Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

báo cáo tiếp thu và giải trình kiến nghị

của các Ban của HĐND tỉnh và các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp đã nghe Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp; nghe Thường trực UBND tỉnh báo cáo tiếp thu và giải trình kiến nghị của các Ban của HĐND tỉnh và các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh về báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách. 


Kỳ họp cũng đã nghe dự thảo nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 13, việc thực hiện kết luận của Chủ tọa Kỳ họp về Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIV; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp (từ Kỳ họp thứ 12 đến Kỳ họp thứ 13). 

Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách và Dự thảo Nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh.


Khai mạc Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XIVSáng nay, ngày 30/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đã diễn ra Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành Kỳ họp.

 

Quang cảnh Kỳ họp.

 

 

Các đại biểu dự Kỳ họp.

 

 

Đoàn Chủ tọa Kỳ họp.

 

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự Kỳ họp dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

 

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, các đại biểu dự Kỳ họp đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Khai mạc Kỳ họp.

 

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp lần thứ 13 là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để góp phần vào thành công của Kỳ họp; đề nghị cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp và tiếp tục tham gia ý kiến để nâng cao chất lượng Kỳ họp của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy

phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị: Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh đại dịch COVID - 19 còn diễn biến phúc tạp, Thường trực tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh cần quan tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đề ra những giải pháp khắc phục những khó khăn, giải quyết một số tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận và quyết định các cơ chế, chính sách trình tại Kỳ họp để đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, sát thực tiễn, có tỉnh khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành... tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo. (Toàn văn Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông và đồng chí Nguyễn Thái Hưng đăng trên Báo Sơn La điện tử).

 

Tại phiên Khai mạc, Kỳ họp đã nghe đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID - 19, tỉnh đã tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) 6 tháng đầu năm ước đạt 11.555 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.577 tỷ đồng, bằng 36% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 32% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 93% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 7.081 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã thu hút được 32 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 870 tỷ đồng, trong đó cấp mới 13 dự án, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 19 dự án; trồng mới 1.689 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh ước đạt 71.675 ha, sản lượng các loại quả ước đạt 121.565 tấn. Đã tổ chức Lễ công bố xuất khẩu Xoài Yên Châu năm 2020; tổ chức Tuần lễ “Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2020” tại thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa; xuất khẩu 30 tấn Xoài của huyện Mai Sơn đi Mỹ. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai, đến 30/6, toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã đạt 12 tiêu chí. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục; các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân được triển khai đồng bộ; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được duy trì, củng cố và phát triển.

 

Cũng trong sáng nay, Kỳ họp đã nghe đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020; đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng được nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và Thành phố; báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế và báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của các Ban của HĐND tỉnh và các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh về các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế.

 

 

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế.

 

 

Đại biểu biểu quyết tại Kỳ họp.

 

Các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và Thành phố.

 

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ diễn ra trong 2 ngày (30/6 -1/7/2020), Báo Sơn La điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Kỳ họp.
Tìm kiếm theo ngày