Khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV



Đoàn Chủ tọa Kỳ họp.

Sáng nay (ngày 6/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV đã khai mạc Kỳ họp thứ bảy. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp. Các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành Kỳ họp.


Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố. 

 


Các đại biểu dự Kỳ họp.

 

Trước giờ khai mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Nhà tù Sơn La.

 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh viếng nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đánh giá khái quát những kết quả, chỉ tiêu đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch 5 năm của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh:

 


Đồng chí Hoàng Văn Chất phát biểu khai mạc Kỳ họp

 

Kỳ họp thứ bảy là kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ, là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng trong quyết định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Để đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 và quyết định được chủ trương, những giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; đề nghị các vị đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần vào thành công của Kỳ họp. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được đăng trên Báo Sơn La điện tử).


 

Các nội dung, diễn biến của Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV sẽ tiếp tục được Báo Sơn La điện tử cập nhật.

 


Nhiều chỉ tiêu, giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong năm 2018



Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV .


Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày.

 

 

Đồng chí Cầm Ngọc Minh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018,

kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2019.

 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 31.589 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm; GRDP năm 2018 tăng 8,59% so với năm 2017, trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 12,63%; công nghiệp, xây dựng tăng 6,81%; khu vực dịch vụ tăng 7,85%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,75%. Toàn tỉnh đã xây dựng và phát triển 61 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2018 bình quân đạt 10,3 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí/xã so với năm 2017; có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2017. Tài chính, ngân sách, ngân hàng tín dụng đạt được nhiều kết quả; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 112,4% dự toán năm, tăng 12,1% so với năm 2017. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng... Dự báo khả năng thực hiện kế hoạch năm 2018: Trong tổng số 27 chỉ tiêu đề ra, dự báo có 26/27 chỉ tiêu có triển vọng đạt và vượt kế hoạch; có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra (chỉ tiêu xã, phường, thị trấn và tổ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy).


Trong năm 2019, tỉnh ta đặt ra mục tiêu: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,8%; công nghiệp, xây dựng chiếm 33,9%; dịch vụ chiếm 39,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4%; GRDP bình quân đạt 40,3 triệu đồng/người/năm; giá trị hàng hóa nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu đạt 150 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.650 tỷ đồng…


Cũng trong chương trình Kỳ họp thứ bảy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018.

 


Đồng chí Hoàng Thị Lương Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

báo cáo Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2018.

 

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tham gia với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan chức năng địa phương tham gia ý kiến vào 8 dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ năm, thứ sáu Quốc hội khóa XIV; ký kết chương trình phối hợp giữa Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; tham gia Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh…

 

Tiếp tục chương trình, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

 


Đồng chí Bùi Minh Sơn báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các ban của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm tra 26 báo cáo, 46 dự thảo nghị quyết trình 3 kỳ họp trong năm 2018; Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 78 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; qua xem xét đã thực hiện lưu 36 đơn, chuyển 41 đơn, phúc đáp 1 đơn. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 2 văn bản đôn đốc, giải quyết đơn và đã nhận được 37 văn bản giải quyết đơn của các cơ quan, đơn vị.

 

Cũng trong buổi sáng nay, Kỳ họp cũng đã nghe Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác Toà án năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

 


Đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Chánh án toà án nhân dân tỉnh báo cáo công tác toà án nhân dân năm 2018, nhiệm vụ 2019.


Nghe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.



Đồng chí Nguyễn Đình Đức, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Báo cáo công tác kiểm sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.


Nghe báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực Pháp chế; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia qua thẩm tra của các ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh về lĩnh vực pháp chế; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV.

 

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra trong 3 ngày (từ 6-8/12) Báo Sơn La điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Kỳ họp.

 


Nhiều nội dung quan trọng tiếp tục được thực hiện tại Kỳ họp thứ bảy



Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều ngày 6/12, thực hiện phiên lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tại Kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Chất chủ trì thảo luận thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

 

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu là một trong những bước đổi mới trong hoạt động của cơ quan dân cử, được nhân dân mong đợi, tin tưởng. Thường trực HĐND tỉnh trân trọng đề nghị các vị đại biểu suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá để động viên, giúp đỡ đối với những đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm. Rất tin tưởng ở các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ hoàn thành trọng trách của mình.


Tại Kỳ họp, đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu sẽ được các đại biểu bỏ phiếu ở 3 mức độ: Số phiếu tín nhiệm cao; số phiếu tín nhiệm; số phiếu tín nhiệm thấp.



Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.


Cũng trong chiều nay, Kỳ họp thứ bảy sẽ trình và thông qua các nghị quyết về kinh tế - xã hội, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và các báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Thông tin Kỳ họp và kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được Báo Sơn La điện tử tiếp tục cập nhật.

 


Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Tổ số 1.


Tìm kiếm theo ngày