Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày 14 tháng 09 năm 2018

Sáng nay, ngày 14/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Dự Đại hội có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và 243 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 160.000 hội viên nông dân trong tỉnh.


Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đánh giá công tác hội, phong trào nông dân và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018, đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới, như: Tập trung khai thác tốt lợi thế và tiềm năng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hoá nông nghiệp, nông dân, nông thôn…


Tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018; đồng thời đề nghị Đại hội cần tập trung trí tuệ, đánh giá ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định nhiệm vụ cụ thể thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình của địa phương; nêu cao tinh thần trách nhiệm lựa chọn bầu các đại biểu có năng lực, phẩm chất tốt vào Ban Chấp hành và đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.Đồng chí Hoàng Văn Chất trao Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Nông dân tỉnh.


Nhân dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tặng Hội Nông dân tỉnh Bức trướng mang dòng chữ: “Nông dân Sơn La tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn mới; góp phần xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”.Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân tỉnh.


Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX. 33 đồng chí đã trúng cử Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Chiều nay, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận, nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và thông qua Nghị quyết Đại hội.


Trước đó, các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Nhà tù Sơn La.

Huy Ngoan - Minh Thu

Tìm kiếm theo ngày