Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La khóa XIII và bế giảng lớp cao cấp lý luận, chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La khóa XI

Ngày 27 tháng 05 năm 2018

Ngày 26/5, tại Trường Chính trị tỉnh, Học Viện chính trị Khu vực I (Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La, khóa học 2018-2020.


 

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La khóa XIII (khóa học 2018-2020).


Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; 85 học viên là cán bộ lãnh đạo đương chức và quy hoạch được cử chọn tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh và các huyện, thành phố.


Trong khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu học tập theo khung chương trình mới được thiết kế theo các khối kiến thức, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý và các chuyên đề đặc thù và bổ trợ; thi viết đề án tốt nghiệp....


Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có cách làm mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển. Đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của lớp học và Học viện, kết hợp nghe giảng và nghiên cứu tài liệu, thảo luận và nghiên cứu thực tế. Từ đó, vận dụng sáng tạo kiến thức vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.


Cùng ngày, Học viện Chính trị Khu vực I (Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Sơn La khóa XI (năm học 2016-2018) cho 89 học viên. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Vỵ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc học viện Chính trị Khu vực I.


Sau 18 tháng học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế… một cách đầy đủ với nền tảng kiến thức vững chắc. Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp, trong đó 25% học viên đạt loại giỏi.


Phát biểu tại Lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ đánh giá cao những kết quả học tập của các học viên. Đồng chí đề nghị sau khi kết thúc khóa học, các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu phát huy tốt những tri thức đã học tập, tích lũy được; trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ lý luận và năng lực công tác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tại buổi Lễ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Bằng Khen cho 2 học viên, Ban Tổ chức tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 5 học viên có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

Tìm kiếm theo ngày