[Infographic] 10 tháng, chi gần 13 nghìn tỷ đồng cho trợ cấp thất nghiệp

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

Đến hết tháng 10 năm nay, cả nước đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 881.895 người, với số tiền chi trả 12.988 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2019.

[Infographic] 10 tháng, chi gần 13 tỷ đồng cho trợ cấp thất nghiệp -0  

Tìm kiếm theo ngày