Huyện ủy Vân Hồ: Công bố quyết định thành lập các Đảng bộ, chi bộ cơ sở

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

Ngày 25/4, Huyện ủy Vân Hồ tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan khối đảng, đoàn thể; Đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính quyền huyện Vân Hồ và Chi bộ cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vân Hồ.Lãnh đạo huyện Vân Hồ trao quyết định thành lập các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Vân Hồ.


Buổi Lễ đã tiến hành công bố và trao các Quyết định số 2256-QĐ/HU ngày 24/4/2019 của Huyện ủy Vân Hồ về việc thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan khối đảng, đoàn thể huyện trực thuộc Huyện ủy Vân Hồ gồm 7 chi bộ trực thuộc, với 56 đảng viên; Quyết định số 2257-QĐ/HU ngày 24/4/2019 của Huyện ủy Vân Hồ về việc thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính quyền trực thuộc Huyện ủy Vân Hồ, gồm 12 chi bộ trực thuộc, với 140 đảng viên; Quyết định số 2258-QĐ/HU ngày 24/4/2019 của Huyện ủy Vân Hồ về việc thành lập Chi bộ cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội trực thuộc Huyện ủy Vân Hồ, với 6 đảng viên. Đồng thời, công bố các quyết định của Ban Chấp hành huyện ủy về việc chuyển giao một số tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Huyện ủy Vân Hồ về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, gồm: Chi bộ Chi cục Thuế; Chi bộ Hạt Kiểm lâm Xuân Nha và 6 đảng viên Đội Quản lý thị trường số 9 (hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Thanh tra - Quản lý thị trường).

  

Việc tổ chức thành lập các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên cũng như năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là ở một số cơ quan thuộc ngành dọc quản lý; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết các cấp…

Tìm kiếm theo ngày