Các địa phương sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17 tháng 05 năm 2018

Ngày 16/5, Huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.


 

Các tập thể tiêu biểu nhận Giấy khen của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu. nh: Thủy Tiên (CTV)

 

Thực hiện  Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện Thuận Châu đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt những nội dung của Chỉ thị và chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận được sự đồng tình hưởng ứng với những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Riêng trong năm 2017, huyện Thuận Châu đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất của huyện đạt gần 5.240 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 54 tỷ đồng; thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Ghép mắt cải tạo vườn tạp cho 9.500 cây của gần 2.600 hộ; trồng mới 100 ha chè, 300 ha cà phê, trên 440 ha sơn tra, hơn 1.120 ha cây ăn quả. 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, toàn huyện có 28/29 xã, thị trấn có đường giao thông đi được 4 mùa; có 349/549 bản có đường giao thông đến bản được cứng hóa, 90% số hộ gia đình được sử dụng điện quốc gia; 87,8% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 15/29 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 21 trường đạt chuẩn Quốc gia...


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy và UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Yên tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình về học tập

và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cùng ngày 16/5, Huyện ủy Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


2 năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Bắc Yên đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là giải pháp quan trọng nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đạt và vượt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc ở địa phương, cơ sở; nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Lãnh đạo Huyện ủy Sốp Cộp tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình về học tập

và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Ngày 17/5, Huyện ủy Sốp Cộp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Thực hiện Chỉ thị, Huyện ủy Sốp Cộp đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nội dung các nghị quyết, văn bản hướng dẫn đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân các dân tộc bằng nhiều hình thức sáng tạo, cách làm đa dạng, phong phú và rộng khắp, thông qua các hội nghị, họp tổ bản, trên các phương tiện thông tin đại chúng... như đưa nội dung “Chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào các bản tin nội bộ hằng tháng; duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo Bác trong thực tiễn đời sống; tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...


Nhân dịp này, Huyện ủy Sốp Cộp đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân; UBND huyện Sốp Cộp tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 190 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cũng tại Hội nghị, Huyện ủy Sốp Cộp đã phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.Lãnh đạo huyện Mường La tặng Giấy khen cho các tập thể điển hình về học tập

và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Cùng ngày, Huyện ủy Mường La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện Chỉ thị; chủ động, kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản tới cơ sở. Công tác triển khai, quán triệt được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng; được tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động phong phú, tạo sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào tổ chức sinh hoạt và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc xây dựng các kế hoạch toàn khóa và hằng năm được triển khai kịp thời, nhiều nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị. Các vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.


Nhân dịp này, Huyện ủy Mường La đã tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 14 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.Lãnh đạo huyện Phù Yên trao Giấy khen của Huyện ủy cho các tập thể.


Cũng trong ngày 17/5, Huyện ủy Phù Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp tiêu biểu.


Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc đăng ký học tập và làm theo Bác của các cán bộ, đảng viên đã bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao; có tác động tích cực đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nổi bật là 7 nội dung đột phá của Ban Thường vụ huyện ủy đã giải quyết được những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn; các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cũng xây dựng và đăng ký thực hiện 123 nội dung đột phá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, Huyện ủy Phù Yên đã chuyển trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho Đảng bộ xã Huy Bắc; Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể và 2 cá nhân; tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND huyện trao Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu năm 2017.Lãnh đạo huyện Sông Mã trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Ngày 17/5, Huyện ủy Sông Mã đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Qua 2 năm thực hiện chỉ thị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai Chỉ thị 05 tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề: giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính...


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 14 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.Giao lưu với các cá nhân điển hình

trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Mộc Châu.


Ngày 17/5, huyện Mộc Châu tổ chức gặp mặt các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, huyện Mộc Châu đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nội dung các nghị quyết, văn bản hướng dẫn đến từng chi bộ, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân các dân tộc. Huyện Mộc Châu đã đưa việc học tập và đưa các chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ trở thành nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; nêu cao trách nhiệm, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, phòng chống các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu; biểu dương nêu gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa và phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Qua triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công việc chuyên môn, nhiều nhân tố mới, gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu đã tặng Giấy khen cho 20 tổ chức đảng và 11 đảng viên; UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Lãnh đạo UBND huyện Yên Châu tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ngày 17/5, Huyện ủy Yên Châu đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Châu đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt nội dung Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Trong 2 năm thực hiện, 92% số cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ được giao. Các chi, đảng bộ đã gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ... tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, các mô hình HTX phát triển theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 39,28%...


Nhân dịp này, Huyện ủy Yên Châu đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể; UBND huyện tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.Lãnh đạo huyện Mai Sơn trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.


Ngày 17/5, Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


2 năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tổ chức rà soát, bổ sung, quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua 2 năm thực hiện, Huyện ủy đã đăng ký thực hiện 6 mô hình đột phá và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đăng ký các nội dung đột phá sát thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp, HTX và nhân dân, riêng năm 2017, đã tổ chức 13 cuộc đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, nhân dân... Có nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao được quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ ở thị trường trong nước, góp phần nâng thu nhập bình quân lên 30 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 21,35%...


Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể; UBND huyện Mai Sơn tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tìm kiếm theo ngày