Huyện ủy Sông Mã: Gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ngày 29/1, Huyện ủy Sông Mã đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và biểu dương các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ và các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện.Gặp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với các huyện trong tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã luôn tuyệt đối trung thành, một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; bám sát, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương, vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong xây dựng và phát triển. Hiện nay, Đảng bộ huyện đã có 56 tổ chức cơ sở Đảng, 557 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.948 đảng viên. Kết quả phân loại hằng năm, có 77% cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...


Nhân dịp này, Huyện ủy Sông Mã đã tặng cuốn sách ảnh “Sông Mã 65 năm xây dựng và phát triển” cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; UBND huyện trao Giấy chứng nhận cho 54 hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp cấp huyện năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày