Huyện ủy Sông Mã: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

Ngày 30 tháng 01 năm 2019

Ngày 29/1, Huyện ủy Sông Mã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018.Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018.


Dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện.


Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã đã lãnh đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng hợp lý, cơ cấu  tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 1.500 tỷ đồng; hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 961 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 122 tỷ đồng. Toàn huyện trồng mới 55.100 cây phân tán, 100 ha rừng, tổng diện tích gieo trồng đạt 35.923 ha. Xuất khẩu trên 7.040 tấn nhãn quả sang thị trường các nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Campuchia giúp các HTX, nông dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Tổ chức thành công Ngày hội nhãn Sông Mã và tham gia 8 hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp do UBND tỉnh tổ chức tại các trung tâm thương mại tại Hà Nội và Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại Bằng Tường (Trung Quốc). Năm 2018, huyện có xã Chiềng Khương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 3 xã đạt từ 10-14 tiêu chí… Trong năm, đã kết nạp 199 đảng viên mới, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 26 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 2.788 học viên; 13 tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; 43 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…


Lãnh đạo huyện Sông Mã trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng.


Năm 2019, Đảng bộ huyện Sông Mã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về kết quả lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo quốc phòng - an ninh…


Nhân dịp này, Huyện ủy Sông Mã đã tặng Giấy khen cho 13 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 4 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM 5 năm liền (2014-2018); tặng Giấy khen cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 -2018); chuyển trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 3 cá nhân đã có nhiều công hiến trong công tác dân vận.


Tìm kiếm theo ngày