Huyện ủy Quỳnh Nhai sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 21/5, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Nhai trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành các văn bản, kế hoạch học tập, triển khai theo chuyên đề từng năm; chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy xây dựng đề cương, hướng dẫn, đôn đốc công tác quán triệt, học tập chuyên đề kịp thời, thống nhất trong toàn Đảng bộ... Thống nhất đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác mang tính đột phá, như: Tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Đưa việc học tập trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

 

Lãnh đạo huyện ủy Quỳnh Nhai trao hỗ trợ cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.

 

Đồng thời, tại Hội nghị, huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Chương trình số 02-CTr/TU ngày 21/12/2010 của tỉnh ủy Sơn La. Sau 10 năm triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Quỳnh Nhai đã tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa”, phong trào “Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng bản, xóm lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Năm 2019, toàn huyện có 10.220 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 60 bản, xóm đạt danh hiệu bản, xóm văn hóa; 91 cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa; 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy đã tặng giấy khen cho 19 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; “Quỹ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của huyện hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020, mức hỗ trợ 200 ghìn đồng/tháng (thời gian hỗ trợ là 9 tháng).

 

Tìm kiếm theo ngày