Huyện ủy Phù Yên: Gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ năm 2019

Ngày 12 tháng 03 năm 2019

Ngày 12/3, Huyện ủy Phù Yên đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ năm 2019. Dự cuộc gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chi hội Khoa học lịch sử, Chi hội Văn học - nghệ thuật huyện.Huyện ủy Phù Yên gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sỹ năm 2019.


Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo huyện Phù Yên đã thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của huyện. Năm qua, kinh tế huyện Phù Yên đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 4.230 tỷ đồng, tăng 5,65% so với năm 2017; tổng giá trị sản phẩm bình quân 33,4 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn 212,094 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư. Trong năm, thành lập mới 4 doanh nghiệp, 8 HTX; huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, không có xã dưới 5 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng... Năm 2019, Phù Yên phấn đấu tổng giá trị sản phẩm 4.390 tỷ đồng; tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 34,3 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.600 tỷ đồng; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 19%...


Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Phù Yên đã cảm ơn các cơ quan báo chí luôn đồng hành, tuyên truyền những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được; kịp thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện Phù Yên đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, huyện Phù Yên mong muốn các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền kịp thời các hoạt động, cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với huyện...

Tìm kiếm theo ngày