Huyện ủy Mai Sơn: Trao tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho đảng viên

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Ngày 4/12, Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 60 năm trước thời hạn cho đồng chí Hà Tín, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Tiểu khu 19, Đảng bộ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

 

 

Lãnh đạo huyện Mai Sơn trao Huy hiệu Đảng 60 năm cho đảng viên Hà Tín.

Ảnh: Ngọc Bích (Mai Sơn)

 

Đồng chí Hà Tín, sinh ngày 1/5/1935, vào Đảng ngày 5/1/1961, quê quán xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Do tuổi cao, sức yếu và xét đề nghị của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã quyết định trao Huy hiệu Đảng 60 năm trước thời hạn cho đồng chí Hà Tín tại nhà riêng.

 

Lãnh đạo huyện Mai Sơn đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của đồng chí Hà Tín cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và noi theo.

Tìm kiếm theo ngày