Hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn

Ngày 23 tháng 10 năm 2019

Đó là mục tiêu của HTX Nông nghiệp Tiên Phong Mộc Châu, xã Nà Mường (Mộc Châu). Chính vì định hướng đúng nên thời gian thành lập chưa lâu, nhưng thương hiệu của HTX đã được nhiều người biết đến, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên và người dân trên địa bàn.


Mô hình trồng bưởi tại HTX Nông nghiệp Tiên Phong Mộc Châu.


Vượt hơn 40 km, từ trung tâm huyện Mộc Châu, chúng tôi đến “đại bản doanh” của HTX tại tiểu khu 3, xã Nà Mường, ấn tượng đầu tiên là khu trang trại được xây dựng khoa học với ao thả cá, khu chăn nuôi, vườn đồi cây ăn quả xanh mướt. Qua câu chuyện với anh Đỗ Minh Khánh, Giám đốc HTX, chúng tôi được biết: Trước đây, thành viên trong HTX đều là những hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, vì vậy, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Với mục đích tập hợp, liên kết các hộ trồng cây ăn quả trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng tới sản xuất sạch, an toàn, tháng 4/2018, HTX Nông nghiệp Tiên Phong Mộc Châu được thành lập với 9 thành viên. Để mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, ngoài đất của các thành viên, HTX còn thuê đất của người dân trong vùng, dưới hình thức chia lợi nhuận khi có sản phẩm, nhờ đó, diện tích sản xuất của HTX có gần 200 ha cây ăn quả, trồng các loại cây như: xoài, nhãn, bưởi, cam, mít Thái... Ngoài ra, các thành viên còn nuôi thêm gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập. Chúng tôi xác định muốn tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, tạo uy tín đối với khách hàng, từng bước xây dựng thương hiệu cho HTX thì phải hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Theo đó, Ban Giám đốc HTX cùng nhau bàn bạc tìm hướng đi, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, lựa chọn các loại cây trồng thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, nhu cầu thị trường; đặc biệt chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo niềm tin cho khách hàng.


Được biết, để triển khai sản xuất hiệu quả, HTX đã thành lập đoàn đi tìm hiểu kinh nghiệm trồng cây ăn quả trong và ngoài tỉnh; chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua hệ thống siêu thị, các chợ đầu mối, các công ty xuất khẩu nông sản... Cùng với đó, các thành viên HTX tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do huyện, xã tổ chức để áp dụng vào thực tế sản xuất. Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, HTX chú trọng tiêu chuẩn sản xuất sạch, kiểm soát chặt chẽ các khâu chọn giống, làm đất, sử dụng phân bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay, trong gần 200 ha trồng cây ăn quả các loại, có 20 ha trồng nhãn, xoài được xây dựng mã vùng trồng, 30 ha nhãn, xoài, bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Niên vụ sản xuất năm nay, 60 ha xoài của HTX cho bói quả đã thu được hơn 30 tấn; trong 60 ha trồng nhãn, có 20 ha nhãn ghép cho sản lượng hơn 80 tấn quả, còn 40 ha bắt đầu bói quả; hiện 40 ha trồng bưởi, 10 ha trồng cam bắt đầu cho thu hái lứa đầu tiên... Sản phẩm của HTX  được nhiều đơn vị đặt hàng, vụ quả năm tới chắc chắn năng suất, sản lượng của HTX sẽ tiếp tục tăng cao. Chính từ việc năng động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy mới chỉ là những mùa thu hoạch đầu tiên nhưng thu nhập của thành viên khá cao, sau khi trừ chi phí mỗi thành viên thu khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, HTX còn tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/người/tháng. Là thành viên của HTX, anh Đỗ Tiến Khoa phấn khởi nói: Tham gia HTX có rất nhiều lợi ích, chúng tôi được bàn bạc định hướng mục tiêu phát triển của HTX, được tập huấn chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất, cùng với đó là đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm, giúp các thành viên yên tâm sản xuất. Vụ quả năm nay, trừ hết chi phí gia đình tôi thu hơn 1 tỷ đồng.


Để phát triển lâu dài, HTX tập trung mở rộng diện tích trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP; liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, phấn đấu từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho các thành viên và người lao động, góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày