Huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH cho cán bộ cơ sở

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, tại huyện Sông Mã, Công an Sơn La đã tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ cho 87 chủ tịch UBND xã, thị trấn, phó trưởng công an cấp huyện phụ trách công tác PCCC và CNCH, tổ cảnh sát PCCC và CNCH thuộc đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp huyện, trưởng công an các xã, thị trấn và cán bộ phụ trách PCCC, thuộc 2 huyện Sông Mã và Sốp Cộp.Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp huyện, cấp xã.


Học viên đã được thông tin tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố và quán triệt các nội dung cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH mới ban hành; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH của UBND cấp xã và lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã; công tác điều tra cơ bản, tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; tuyên tuyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Ngoài ra, còn hướng dẫn trang bị, kiểm tra, bảo quản một số phương tiện chữa cháy và CHCN; thực tập một số tình huống cháy và CNCH cơ bản.


Ngô Hà (Trung tâm TT-VH Sông Mã) 

Tìm kiếm theo ngày