Hua Nhàn tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 08 tháng 08 năm 2019

Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an xã Hua Nhàn (Bắc Yên) chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, vận động đồng bào nhân dân các dân tộc tránh xa tệ nạn xã hội, tham gia phòng ngừa, hạn chế các loại tội phạm.Công an xã Hua Nhàn (Bắc Yên) phát phiếu phát giác, tố giác người nghiện ma túy tại bản Noong Ọ A.


Là địa bàn vùng cao, chủ yếu là đồng bào Mông, ngoài lồng ghép tuyên truyền các nội dung về phòng chống ma túy, an toàn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an xã thường xuyên trực tiếp xuống các bản nắm tình hình, tuyên truyền đến từng hộ dân về những nguy cơ phức tạp tiềm ẩn; làm tốt công tác quản lý hành chính, nhất là đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; duy trì, củng cố mô hình phòng chống tệ nạn xã hội, “dòng họ an toàn về an ninh trật tự”; phân công công an viên nắm địa bàn, tình hình hoạt động của các loại tội phạm; rà soát, xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hằng năm, lực lượng công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên vận động hội viên, đoàn viên tham gia quản lý, giáo dục, không để con em, người thân mắc tệ nạn xã hội; tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng bản về công tác này; nhắc nhở bà con nhân dân các bản thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh... 


Từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về làm Trưởng Công an xã, tình hình an ninh trật tự ở Hua Nhàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, Đại úy Thào A Vư, Trưởng Công an xã cho biết: Được điều động về xã, anh em chúng tôi nhanh chóng nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân để xử lý dứt điểm, không để kéo dài; duy trì hoạt động của 17 tổ hòa giải, 167 nhóm liên gia tự quản... Trao đổi thêm, được biết: Công an xã đã vận động 4 trường hợp đi cai nghiện, giáo dục 5 người nghiện tại địa bàn, phạt cảnh cáo 1 đối tượng, xử lý hành chính 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng, thu giữ 5 khẩu súng tự chế; phối hợp với Công an huyện tuyên truyền pháp luật tại 11 bản, thu hút hơn 1.000 lượt người nghe, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.


Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hua Nhàn tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; tranh thủ và phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín, nâng cao nhận thức của nhân dân về pháp luật và ý thức tự giác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Tìm kiếm theo ngày