Hua La quyết tâm cán đích đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

Ngày 02 tháng 05 năm 2018

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hua La tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng các cơ sở vật chất, hạ tầng để hoàn thành các tiêu chí phấn đấu cán đích đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.


 

Nhân dân bản Co Phung, xã Hua La (Thành phố) đổ bê tông đường trục bản.

 

Xã Hua La có tổng diện tích tự nhiên trên 4.100 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp trên 2.200 ha. Toàn xã có 1.829 hộ gia đình, với gần 8.500 nhân khẩu, thu nhập của nhân dân trong xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề dịch vụ phát triển chậm. Khi mới bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã mới có 6/19 tiêu chí đạt chuẩn. Để thực hiện chương trình, Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị xã hội xã đã chủ động tuyên truyền các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời, rà soát lại các chỉ tiêu đã đạt, cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, gắn với xóa đói, giảm nghèo.


Ông Lèo Văn San, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã đẩy mạnh triển khai các văn bản của cấp trên về xây dựng nông thôn mới; giao nhiệm vụ cho từng đoàn thể, cán bộ chuyên môn, cán bộ chủ chốt, người có uy tín ở các bản để triển khai thực đến từng người dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, cách làm trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đã huy động sự vào cuộc của đông đảo cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia.


Tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao từ nhân dân, đó được xem là mấu chốt để xã hoàn thành một số tiêu chí khó như: môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục, thu nhập. Kết quả, tính đến thời điểm này, toàn xã không còn nhà tạm, dột nát; số hộ nghèo còn 0,8%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 92%. Đường trung tâm xã đạt 100% đường nhựa, bê tông đảm bảo ô tô đi lại được cả bốn mùa; 40% đường trục bản được bê tông hóa. Thu nhập bình quân của xã năm 2017 đạt 23 triệu đồng/người/năm, phấn đấu năm 2018 đạt 29 triệu đồng/người/năm. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí; 3/19 tiêu chí cơ bản đạt trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở bản Co Phung, một trong những bản tiêu biểu đi đầu trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Lèo Văn Chựa, Bí thư chi bộ bản cho biết: bản có 215 hộ với 1.060 nhân khẩu, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến thời điểm này, đời sống kinh tế, tinh thần của người dân trong bản đã từng bước được nâng lên. Đó là nhờ chuyển đổi 50 ha đất trồng ngô, lúa, cà phê kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây có múi, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thu nhập bình quân trong bản đạt trên 23 triệu đồng/người/năm. Điều đáng ghi nhận trong chương trình xây dựng NTM của bà con trong bản chính là diện mạo nông thôn đã hoàn toàn thay đổi, các hộ dân đã hiến trên 5.000m2 đất; trên 3.000 ngày công, đóng góp trên 1 tỷ đồng để làm đường giao thông, đến nay, 100% đường trục bản đã được bê tông hóa, bản đang tiếp tục hoàn thiện các tuyến đường ngõ.


Hiện, xã Hua La còn 5/19 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở vật chất văn hóa; giáo dục; y tế; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm. Để hoàn thành 5 tiêu chí này, trong thời gian tới, xã tiếp tục triển khai xây dựng mới 2 nhà văn hóa bản; nâng cấp 14 sân thể thao bản và sân thể thao trung tâm xã; xây dựng mới Trạm y tế xã đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa... Đồng thời, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đạt và cơ bản đạt như thủy lợi, điện, thu nhập, tổ chức sản xuất... Tranh thủ các nguồn vốn để phát triển kinh tế cho người dân; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững.


Tìm kiếm theo ngày