Họp tư vấn, báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV

Ngày 04 tháng 12 năm 2018

Ngày 4/12, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp tư vấn, báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV.Họp tư vấn, báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung trình Kỳ họp Chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV.


Dự cuộc họp có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; một số sở, ban, ngành của tỉnh. ​


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến vào tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76 ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Sơn La. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện một số nội dung về triển khai Quyết định số 1203 ngày 19/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; việc tham mưu ban hành Quy định về cấp bù lãi suất hỗ trợ các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ; việc tham mưu ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các sở, ngành rà soát lại các chính sách phù hợp điều kiện thực tiễn của tỉnh hoặc có khả năng thực hiện để xây dựng tờ trình đề nghị ban hành chính sách mới. Chỉ đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng hợp lại các chính sách nông nghiệp, chính sách đất đai làm cơ sở tham mưu ban hành quy định về cấp bù lãi suất hỗ trợ các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp.

Tìm kiếm theo ngày