Họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt

Ngày 07 tháng 10 năm 2018

Ngày 6/10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt liên xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen (Thành phố).Họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt.

 

Dự họp có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Kế hoạch đầu tư, đại diện một số phòng, ban của thành phố và các đơn vị liên quan.


Công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt liên xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen (Thành phố) thuộc Dự án “Chương trình mở rộng qui mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Công trình có công suất 580 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho trên 1.000 hộ dân, thuộc 12 bản gồm: Bản Hùn, Bóng Phiêng, Hôm, Muông của xã Chiềng Cọ; bản Phiêng Tam thuộc xã Chiềng Đen; bản Quỳnh An, Quỳnh Tiến, Nậm Chặm, bản Sẳng của xã Chiềng An (Thành phố); bản Đông Hưng, Tây Hưng, cống thuộc xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính, như: Hệ thống thu và tuyến ống nước thô, trạm xử lý, trạm Bơm tăng áp, hệ thống cấp điện, mạng lưới đường ống cấp nước, các công trình trên tuyến.


Cuộc họp đã đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để công trình được triển khai xây dựng công trình hoàn thành đúng thời gian. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp nhiều người dân được tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày