Họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2019

Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Ngày 19/8, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Cuộc họp đánh giá kết quả công tác thu ngân sách 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn. Dự họp có đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La, Cục Thuế, UBND Thành phố.Họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm 2019.


7 tháng đầu năm năm 2019, toàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng 50% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 43% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu thuế, lệ phí và thu khác ngân sách ước đạt 1.874 tỷ đồng, còn lại thu tiền sử dụng đất ước đạt 171 tỷ đồng.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng cuối năm; đề xuất các giải pháp thu bảo đảm theo kế khoạch; trong đó cần tập trung cao các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu và thu nợ thuế, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu thu ngân sách theo pháp lệnh 4.650 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 111,8% dự toán HĐND tỉnh giao (thu phí 4.100 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 1.100 tỷ đồng); đẩy mạnh các giải pháp thu từ tiền sử dụng đất, nhất là các dự án đầu tư theo Luật Nhà ở tại Thành phố. Tăng cường công tác cưỡng chế thu nợ thuế theo Luật Quản lý thuế, đảm bảo chỉ tiêu dư nợ thuế thời điểm 31/12/2019 dưới 5% thu ngân sách trên địa bàn (dưới 232 tỷ đồng) theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính…


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, Thành phố tập trung cao công tác điều hành ngân sách; đảm bảo thu ngân sách phải bằng hoặc cao hơn cùng kỳ; các đơn vị chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động rà soát lại công tác quản lý, đối với các khoản thu cấp cơ sở đảm bảo nguyên tắc tăng thu, bù vượt thu và chống thất thoát thu; chủ động xây dựng phương án chống hụt thu như đôn đốc thu ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ thuế...

Tìm kiếm theo ngày