Họp tổ công tác rà soát các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh

Ngày 08 tháng 08 năm 2019

Ngày 8/8, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Tổ công tác rà soát các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 844-QĐ/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy (Tổ công tác 844).Họp tổ công tác rà soát các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh.


Tại cuộc họp, Tổ công tác 844 đã trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Tổ và kế hoạch rà soát tổng thể các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, rà soát thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh về: Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy điện nhỏ; bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư; thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và trồng rừng thay thế trong quá trình đầu tư và quản lý vận hành khai thác các công trình thủy điện nhỏ của các chủ đầu tư; công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo dòng chảy tối thiểu và đảm bảo đời sống ổn định cho nhân dân khu vực dự án thủy điện nhỏ... nhằm đánh giá công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn; đánh giá việc chấp hành, tuân thủ các quy định pháp luật của nhà đầu tư trong quá trình xây dựng và vận hành. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp tham mưu với tỉnh trong công tác quản lý thủy điện nhỏ.


Các đại biểu đã nêu ra thực trạng, khó khăn vướng mắc hiện nay trong thực hiện quản lý đối với các dự án thủy điện nhỏ; đề nghị bổ sung quy chế phối hợp giữa các sở, ngành với các huyện có dự án thủy điện nhỏ; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm thuộc lĩnh vực của từng ngành giám sát; cần bổ sung một số đơn vị, như Cục Thuế tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Công ty Điện lực Sơn La tham gia thành viên Tổ công tác 844… 


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị đơn vị soạn thảo văn bản tiếp thu, hoàn thiện phân công nhiệm vụ và quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của Tổ công tác 844; kế hoạch, thời gian rà soát tổng thể các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các đơn vị thành viên Tổ công tác bám sát nhiệm vụ được phân công để xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tìm kiếm theo ngày