Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 11 tháng 09 năm 2020

Sáng ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí thành viên Tiểu ban văn kiện.

 

 

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

Tại cuộc họp, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện; chương trình và các văn bản phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Tổ biên tập giúp việc đã tiếp thu ý kiến tham gia của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị và rà soát, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện Đại hội. Đã chuẩn bị và hoàn chỉnh chương trình, kịch bản Đại hội, các văn bản phục vụ Đại hội.  Căn cứ chương trình Đại hội, các tổ đại biểu sẽ thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII tại phiên trù bị và thảo luận, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại phiên chính thức.

 

Đối với việc rà soát, thống nhất các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tổ công tác tham mưu, giúp việc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đã có các báo cáo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương, Đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và ý kiến của nhân dân vào hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Hiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã rà soát, cập nhật các nội dung trong dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) đảm bảo thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị Văn phòng tỉnh ủy phối hợp với Tổ biên tập giúp việc, Tổ công tác tham mưu giúp việc tiếp thu ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện chỉnh sửa hoàn chỉnh các văn bản phục vụ Đại hội. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lưu ý các sự kiện như khánh thành Nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao Sơn La thuộc Tập đoàn TH, Bệnh viện Đa khoa 550 giường. UBND tỉnh chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các hoạt động liên quan được phân công…

Tìm kiếm theo ngày