Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 07 tháng 02 năm 2020

Ngày 7/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thành viên Tiểu ban văn kiện; các Tổ tham mưu giúp việc Tiểu ban văn kiện.

 


Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 


Tại cuộc họp, các tổ tham mưu giúp việc của Tiểu ban Văn kiện đã báo cáo tiến độ xây dựng Văn kiện và việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đề xuất phương án xây dựng một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp giai đoạn 2020-2025; quá trình xây dựng và những điểm nổi bật trong các báo cáo: Chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chuyên đề về công tác đối ngoại; chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.


Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào chỉ tiêu Đại hội, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào việc sắp xếp lại thứ tự các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ chế, chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh triển khai phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo. Đồng thời, bổ sung các giải pháp về phát triển ngành du lịch; định hướng phát triển 3 vùng kinh tế của tỉnh…


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện, các Tổ tham mưu giúp việc tiếp tục tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp; bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; hoàn thiện phương án các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 để Tiểu ban Văn kiện trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét. Đồng thời tham mưu để Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ tỉnh ủy định hướng bộ chỉ tiêu Đại hội cho cấp huyện; tập trung hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020), kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2020-2025) để báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy; tiếp tục tham mưu các nội dung sơ kết, tổng kết, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong quý I/2020.

Tìm kiếm theo ngày