Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Ngày 11/3, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; lãnh đạo, chuyên viên các văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.


 

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện; Kế hoạch biên tập Văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội; Tờ trình về việc thành lập Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận những nội dung, nhiệm vụ của từng thành viên trong Tiểu ban Văn kiện và các tổ tham mưu giúp việc cho Tiểu ban; kế hoạch biên tập văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu sớm sơ kết, tổng kết một số chuyên đề trong lĩnh vực KT-XH, quốc phòng, an ninh, công tác nội chính và đối ngoại, cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể...; điều chỉnh thời gian trong Kế hoạch biên tập các Văn kiện phục vụ Đại hội phù hợp. Đồng thời, yêu cầu các tiểu ban khác của Đại hội khẩn trương họp, triển khai các nội dung liên quan phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tìm kiếm theo ngày