Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ngày 2/12, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.


Dự cuộc họp có các đồng chí: Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí thành viên Tiểu ban.


Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo phân công nhiệm vụ của Tiểu ban và dự thảo kế hoạch xây dựng các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng chi tiết các nội dung phục vụ Đại hội, trong đó bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; triển khai tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đại biểu, đảm bảo thực hiện đúng chương trình làm việc của Đại hội; công tác chăm sóc sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đề nghị trên cơ sở nội dung kế hoạch, các tổ trong Tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo nhóm nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đề xuất phương án trưng tập cán bộ, phương tiện nhằm đảm bảo mọi điều kiện cần thiết phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tìm kiếm theo ngày