Họp Tiểu ban nội dung Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La

Ngày 11 tháng 03 năm 2019

Ngày 11/3, Tiểu ban nội dung Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019) đã tổ chức họp rà soát tiến độ triển khai hoạt động của các thành viên. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Tiểu ban.


 

Họp Tiểu ban nội dung Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm,

nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.


Đến nay, các ngành thành viên Tiểu ban đã hoàn thành các nội dung, như: Phát động Cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019); tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt các hoạt động chào mừng Kỷ niệm. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La”. Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tham mưu cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIV năm 2019 tại tỉnh Sơn La...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu các ngành thành viên xây dựng kế hoạch chi tiết và kiểm tra đầu mối công việc theo từng giai đoạn cụ thể. Các sở, ban, ngành thành viên chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hoạt động: Triển lãm nghệ thuật, trưng bày, liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc. Đôn đốc các đơn vị thi công đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức Lễ Kỷ niệm. Đối với các huyện, thành phố, căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai tốt phần việc được giao...

Tìm kiếm theo ngày