Họp Hội đồng xét thăng hạng viên chức giáo viên

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

Ngày 5/6, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng viên chức tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét thăng hạng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II.

 

 

Họp Hội đồng xét thăng hạng viên chức giáo viên.

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 2/7/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức xét thăng hạng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học và THCS từ hạng III lên hạng II năm 2019, Hội đồng xét thăng hạng viên chức giáo viên đã tổ chức kiểm tra sát hạch bằng bài thi trắc nghiệm đối với các thí sinh đủ điểu kiện về hồ sơ dự xét thăng hạng. Qua báo cáo của Ban coi sát hạch, Ban giám sát các phòng thi và thành viên Ban coi thi, các thí sinh tham gia sát hạch đều chấp hành nghiêm nội quy đã ban hành. Các thành viên Ban chấm sát hạch chấm 2 vòng độc lập theo đúng quy định, trung thực, khách quan, công bằng, nghiêm túc, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn được giao. Kết quả, 652/655 thí sinh đạt yêu cầu thăng hạng từ hạng III lên hạng II (trong đó, 153 giáo viên mầm non, 499 giáo viên tiểu học).

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy đề nghị các thành viên Hội đồng xét thăng hạng viên chức sớm hoàn thiện các thủ tục công nhận, ban hành thông báo và xây dựng kế hoạch tổ chức trao quyết định cho các giáo viên đạt yêu cầu thăng hạng; kịp thời rút kinh nghiệm việc tổ chức coi, chấm thi sát hạch trong các năm tiếp theo đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, đúng quy định.

 

Tìm kiếm theo ngày