Họp Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”

Ngày 14 tháng 10 năm 2020

Ngày 14/10, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021. Dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên Hội đồng.

 

 

Họp hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021.

 

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 8/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện quy trình xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 đối với bộ hồ sơ của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng, với cụm 3 tác phẩm: Tình sơn nữ Sông Đà; Người thổi sáo trên đèo Sơn La và Âm vang nhịp điệu Sông Đà, đảm bảo đúng quy định. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng; phối hợp với Trung tâm thông tin (Văn phòng UBND tỉnh) đăng tải hồ sơ đề nghị xét tặng đối với bộ hồ sơ của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng để lấy ý kiến tham gia rộng rãi của nhân dân...

 

Tại cuộc họp, sau khi xem xét thành tích, đối chiếu tiêu chuẩn quy định, các đại biểu đã nhất trí đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho cụm 3 tác phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng trình Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét.

 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy nhấn mạnh: Việc lựa chọn xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật cho cụm 3 tác phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng không chỉ động viên và tôn vinh đối với cá nhân nhạc sỹ mà còn là vinh dự đối với tỉnh, góp phần phục vụ sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh đẹp của tỉnh và nhân dân các dân tộc Sơn La đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ của nhạc sỹ Nguyễn Xuân Dũng trình Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật chuyên ngành cấp Nhà nước.

Tìm kiếm theo ngày